ການຮັບຮອງເອົາອັກສອນລາວເພັດຊະລາດ (Phetsarath OT) ເປັນມາດຕະຖານທາງການ ເພື່ອການສື່ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 

ດາວໂຫຼດ Font
ແຈ້ງການ ຮັບຮອງຟອມເພັດຊະລາດເປັນມາດຕະຖານ
ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ຟອມເພັດຊະລາດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ