ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ດາວໂຫຼດທັງໝົດ
ດາວໂຫຼດປີ
ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 233,973 106
2 Phetsarathwebfonts.zip 29,037 19
3 Lao TTS Setup.rar 700 12
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 116 0
5 smartlink.ipa 106 0
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 14,596 7
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 315 4
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 374 8
9 LaoKeyboard.apk 268 2
10 LaoKey.msi 205 0
11 Lao Conversion 2.0.rar 222 1
12 Lao Dictionary 2.0.rar 241 1
13 Lao Keyboard 1.2.rar 222 3
14 Standardization.rar 95 0
15 Lao OCR v2.0.rar 148 2
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 194 1
17 SeaMonkey.rar 56 0
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 247 2